Giới thiệu khoa Kỹ thuật điều khiển

Khoa Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-HĐT ngày 20 tháng 04 năm 2022 của trường Đại học Thành Đông. Sự ra đời của khoa nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực điều khiển và tự động hóa cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại học Thành Đông quan niệm “Sinh viên chính là thương hiệu của nhà trường”. Tên tuổi và danh tiếng của trường gắn liền với việc sinh viên ra trường có làm được việc và có thành công hay không. Với quan niệm như vậy, khoa Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chủ trương đào tạo theo phương pháp “Interactive Learning – Tương tác sư phạm”. Mục tiêu chính của phương pháp này là khơi dậy tính chủ động, tích cực và sự say mê học tập của mỗi sinh viên. Có cơ hội phát triển toàn diện, cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, chắc chẵn mỗi sinh viên sẽ trở thành những cá nhân độc lập, năng động, thành công.

Đội ngũ giảng viên của khoa có trình độ cao, từng tu nghiệp tại các trường đại học lớn trong và ngoài nước. Tất cả đều có vốn kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế phong phú, và quan trọng là đều có chung tâm huyết vì sự phát triển của thế hệ tương lai.