Liên hệ với Khoa KTĐK và TỰ ĐỘNG HÓA

Khoa KTĐK và TỰ ĐỘNG HÓA

Địa chỉ: Số 03 Vũ Công Đán, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương Điện thoại: 0989 457 788 Hotline: 0989 457 788