Các link hữu ích cho sinh viên Tự động hóa

Phần mềm Automation Studio Pro hỗ trợ mô phỏng hệ thống tự động: 

https://www.fshare.vn/file/OQFJ71DGVT5Z?token=1678502710

Sách giáo khoa miễn phí Experience Controls trên điện thoại:

https://www.quanser.com/products/experience-controls-app/

Tạp chí điện tử Tự động hóa ngày nay:

          https://vnautomate.net/

             Hướng nghiệp 4.0: kỹ sư tự động hóa

             https://huongnghiep40.vn/ky-su-dieu-khien-va-tu-dong-hoa/

           https://blog.topcv.vn/ky-su-tu-dong-hoa-la-gi/

            10 ứng dụng phổ biến nhất của robot công nghiệp

https://youtu.be/fH4VwTgfyrQ

An toàn đối với robot:

          https://youtu.be/4CwnAHWugg4

Lập trình thông qua cử chỉ và mã thực tế:

           https://youtu.be/RPn4EnZ4V6M