Robocon Việt Nam 2023

Thứ năm, 09/03/2023, 11:02 (GMT+7)

Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam – Đài Truyền hình Việt Nam – 43 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội

Website: robocon2023.vtv.gov.vn– Email: robocon2023@vtv.vn

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VIỆT NAM 2023

 

Mỗi nhóm tham gia cuộc thi sáng tạo robot 2023 cần hoàn thiện một bộ hồ sơ bao gồm:

  1. Bản đăng ký nhóm (theo mẫu bên dưới), có xác nhận và đóng dấu của nhà trường.
  2. Bản đăng ký của từng thành viên (theo mẫu bên dưới), có đầy đủ ảnh và số điện thoại liên lạc. ( Ảnh dán phải có dấu giáp lai của nhà trường).

Hồ sơ hoàn tất gửi bản mềm (scan định dạng PDF hoặc chụp ảnh) vào email: robocon2023@vtv.vn, và gửi bản cứng qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tới địa chỉ:

Bà THÁI MAI QUYÊN

Phòng Khoa học & Công Nghệ

Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam

43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0936080671

 

Ghi chú: Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ là 31/03/2023. Các hồ sơ thiếu ảnh, số điện thoại liên lạc, xác nhận và đóng dấu của nhà trường đều không được tính là hợp lệ.

Thông tin của ban tổ chức cuộc thi sẽ được cập nhật trên website : robocon2023.vtv.gov.vn  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam – Đài Truyền hình Việt Nam – 43 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội

Website: robocon2023.vtv.gov.vn – Email: robocon2023@vtv.vn

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VIỆT NAM 2023

(Bản cho đội tuyển)

Tên đội: ………………………………………………………………………………………...

Tên trường: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trường: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc của nhóm: ……………………………………………………………………..

Các thành viên: …………………………………………………………………………………

Tên Robot (dự kiến): …………………………………………………………………………...

Địa điểm chế tạo Robot (dự kiến): …………………………………………………………….

Những công trình (nếu có) về Sáng tạo Kỹ thuật: ……………………………………………..

Chúng tôi đăng ký tham dự cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2023 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chúng tôi xin cam kết sẽ tuân theo mọi yêu cầu mà luật thi đề ra.

 

 

 

                                                                        Ngày………..tháng………năm……

Xác nhận của nhà trường                               Chỉ đạo viên                           Đội trưởng

( Đóng dấu)                                           (Ký tên)                                   (Ký tên)

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan